Giới thiệu đến tất cả các bạn , các chủ cửa hàng hiêu thị, các chủ trung tâm siêu thị trên toàn quốc hiện nay. chúng tôi xen giới thiệu đến loại tủ locker cho các bạn được biết đến những loại tủ vô cùng có ích này khi sử dụng trong