Kể từ ngày gặp lại anh ở phòng chỉnh nha, nó chưa lúc nào ngừng suy nghĩ về anh, về câu nói của anh trước lúc chia tay. Dù bận rộn với các bệnh nhân răng khấp khểnh phải niềng răng nhưng mỗi khi ngơi tay là nó lại suy nghĩ về