Tôi là một nhân viên chuyên sửa máy in ấn, thiết bị in ấn, cung cấp mực in ấn cho các cửa hàng in ấn tốt uy tín trong địa bàn thành phố Hà Nội. Hôm trước tôi có nhận lời đi bảo hành máy in ấn tốt cho một cửa hàng