Tòa thị chính City Hall là một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố của Singapore. Ngoài những công trình kiến trúc độc đáo, Singapore hiện nay đã có thêm một địa điểm du lịch mang tầm vóc của chính phủ. Trước đây được coi như văn