Thủy ngân trong Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Song Ngư

Thủy ngân trong Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Song Ngư

* Thủy ngân trong Libra

Bạn là một nhà ngoại giao và hòa giải, thường hoạt động như một mối quan hệ giữa các mối quan hệ. Bạn là một người giao tiếp tốt, khiến người khác thoải mái. Lập luận có thể làm bạn buồn, vì bạn thích sự hài hòa trong truyền thông.

* Thủy ngân trong Scorpio

Bạn sử dụng tài nguyên tốt. Bạn có khuynh hướng khám phá cốt lõi của các vấn đề, thích những kiến ​​thức bề ngoài. Bạn cũng có thể là một người lo lắng. Truyền thông với bạn rất mãnh liệt.

* Thủy ngân trong Sagittarius

Bạn tìm kiếm kiến ​​thức để mở rộng tầm nhìn thế giới của bạn. Bạn là một triết gia sinh ra, thưởng thức bất kỳ thông tin giúp bạn nhìn thấy bức tranh lớn. Ví dụ bạn có thể hưởng một cuộc tranh luận tôn giáo. Bạn đặt tầm quan trọng vào tự do ngôn luận và tư duy.

* Thủy ngân trong Capricorn

Bạn là một nhà tư tưởng khôn ngoan và cẩn thận. Bạn đặt tầm quan trọng vào uy tín và thẩm quyền. Vì vậy, bạn sẽ tìm kiếm kiến ​​thức mà mang một số thẩm quyền. Bạn có thể tiếp cận các ý tưởng mới một cách thận trọng.

* Thủy ngân trong Aquarius

Bạn đang tràn ngập những ý tưởng ban đầu và độc đáo. Bạn thích trao đổi ý kiến ​​với người khác, đặc biệt là bạn bè và nhóm người. Bạn là một nhà tư tưởng sáng tạo, và có thể nổi loạn chống lại những ý tưởng cũ và truyền thống.

* Thủy ngân trong Song Ngư

Bạn rất trực quan với trí tưởng tượng tốt. Bạn có khả năng điều chỉnh những suy nghĩ của người khác. Bạn có thể gặp khó khăn khi phân biệt thực tế khỏi tưởng tượng. Bạn có thể trải nghiệm những khoảng thời gian mà bạn dường như biến mất trong thế giới giấc mơ trước khi trở lại với thực tế.

Loading Facebook Comments ...